นโยบายบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพของสินค้าพัฒนาสู่มาตรฐานใส่ใจในบริการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อ ให้ลูกค้าเชื่อมั่นพึงพอใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

DESIGN ROOM

ออกแบบและคำนวนด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ
All designed by CAD,CAM Program.
      กว่า30ปีที่เราทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและมาตรฐาน
จนถึงวันนี้ บริษัทบุญส่งพรีซิชั่นซัพพลาย ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
การผลิตตลอดจนบุคคลากรให้มีคุณภาพเพื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนา
ค้นคว้าผลิตภัณฑ์และระบบบริหารการจัดการ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ความคุ้มค่าคุ้มราคา
เมื่อเลือกที่จะใช้บริการจากเรา
     

QUALITY CONTROL

เราตรวจสอบชิ้นงานอย่างเข้มงวด ด้วยครื่องมือทันสมัยและช่างผู้เชี่ยวชาญ
Test best quality is come first.