นโยบายบริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพของสินค้าพัฒนาสู่มาตรฐานใส่ใจในบริการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านเพื่อ ให้ลูกค้าเชื่อมั่นพึงพอใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

DESIGN ROOM

ออกแบบและคำนวนด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ จึงมั่นใจได้ถึง ความแม่นยำ All designed by CAD,CAM Program.
บริษัท บุญส่งพรีซิชั่นซัพพลาย รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆตังต่อไปนี้

1 เจ้าหน้าที่บุคล
2 เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
3 พนักงานจัดส่ง
4 พนักงานสโตร์
5 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
6 เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
7 เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
8 เจ้าหน้าที่ CNC/WC
9 พนักงานประกอบแม่พิมพ์
10 พนักงานควบคุณภาพ
11 ช่างซ่อมบำรุง
12 วิศกรรมเทคนิค
13 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
14 พนักงานฝ่ายผลิต
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
     

QUALITY CONTROL

เราตรวจสอบชิ้นงานอย่างเข้มงวด ด้วยครื่องมือทันสมัยและช่างผู้เชี่ยวชาญ
Test best quality is come first.